Home » Regnskap » K » Kreditor

Kreditor

Fordringshaver. Motsatt av debitor. Person/selskap du skylder penger til.