Home » Regnskap » K » Kreditmora

Kreditmora

Vil si at kreditor hindrer eller utsetter mottakelsen av debitors rettmessige tilbud om betaling av gjeld.