Home » Regnskap » K » Kostnadsoptimum

Kostnadsoptimum

En tilpasning som er slik at gjennomsnittskostnaden er lavest mulig.

Kostnadsoptimal kapasitetsutnyttelse

Den produksjonsmengden der degresjonen i den faste enhetskostnaden er lik progresjonen i den variable enhetskostnaden (vendepunkt for sum enhetskostnader, det vil si lavest enhetskostnader).

Kostnadsoptimal produksjonsmengde

Den produksjonsmengde der grensekostnaden er lik sum enhetskostnader (marginalbetraktning).