Home » Regnskap » K » Kostnadsinflasjon

Kostnadsinflasjon

Prisnivået stiger som følge av at produksjonskostnadene øker fortere enn produktiviteten.