Home » Regnskap » K » Kostnadsfordeling

Kostnadsfordeling

Fullstendig fordeling: Beregning av selvkost som sum av variable og faste kostnader som ved hjelp av forskjellige beregningsmåter blir fordelt på produksjonen. Ufullstendig fordeling: Fordeling av bare særkostnader (variable kostnader) på de forskjellige kostnadsbærerne.