Home » Regnskap » K » Kostnadsdriver

Kostnadsdriver

Faktor som har avgjørende betydning for kostnadsnivået for aktiviteten. Eks.: antall enheter, ant. deler, ant. oppsett, ant. maskintimer, antall forsendelser.

En taler om antall ganger en aktivitet utføres, om varigheten til en aktivitet, og hvilket ressursforbruk som utløses idet en aktivitet gjennomføres.