Home » Regnskap » K » Kostnadsdeknings-prinsipp

Kostnadsdeknings-prinsipp

Vil si at man driver etter prinsippet "inntekter = kostnader" ved periodens slutt og er tilfreds med det.