Home » Regnskap » K » Kostnadsbokførsel

Kostnadsbokførsel

Det samme som driftsbokførsel. Å føre kostnader i henhold til når de oppstår.