Home » Regnskap » K » Kostnadsorientert prissetting

Kostnadsorientert prissetting

Bedriften setter selv prisen på varen eller tjenesten for å dekke de faste og variable kostnadene, samt gi et lite overskudd.