Home » Regnskap » K » Kostnad

Kostnad

Verdien av forbruket av en ressurs i en bestemt periode.