Home » Regnskap » K » Kortvarige goder

Kortvarige goder

På forbruker/ konsumentmarkedet: Dagligvarer.

På bedriftsmarkedet:

Produksjonsmarkedet: Råstoffer, halvfabrikater, ferdigvarer, hjelpestoffer, varer for videresalg. Institusjonsmarkedet: Kontorrekvisita, diverse tjenester.