Home » Regnskap » K » Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Gjeld med nedbetalingstid under ett år, f.eks leverandørgjeld, kassekredittgjeld, skyldig skattetrekk, skyldig arbeidsgiveravgift.