Home » Regnskap » K » Kooperasjon

Kooperasjon

Samvirke mellom flere små uavhengige enheter i markedet i den hensikt å oppnå felles fordeler. Kooperasjon finnes på områdene produksjon, innkjøp, salg og forbruk, eventuelt på flere av disse områder samtidig.