Home » Regnskap » K » Konvensjonalbot

Konvensjonalbot

En mulkt fastsatt i en kontrakt mellom kjøper og selger. Mulkten må betales av selger hvis denne helt eller delvis ikke oppfyller sine forpliktelser etter kontrakten. En klausul om konvensjonalbot tas ofte med i kontrakter mellom kjøper og selger for overskridelse av avtalt leveringstid.