Home » Regnskap » K » Kontinuerlige kostnader

Kontinuerlige kostnader

Kostnader som er kontinuerlige med produksjonsmengden. Som regel de variable kostnadene (VK).