Home » Regnskap » K » Kontinuerlig tilvirkning

Kontinuerlig tilvirkning

Tilvirkning når produktenhetene behandles fortløpende (kontinuerlig). Det motsatte av diskontinuerlig tilvirkning.

Nærmere forklart. Ett eksempel på diskontiuerlig tilvirkning kan være bilindustrien, hvor deler til bilen produsere på flere forskjellige steder. Støtfangere produseres i ett land, dekk i et annet, karrosseri i et tredje osv.

Så skipes disse til en felles fabrikk som setter sammen delene til en ferdig bil.

Diskontuerlig tilvirkning kan være benyttet for forskjellige årsaker. En av de mer vanlige er å plassere fabrikker i land som utgjør en stor del av sluttmarkedet, for på den måten å kunne få lavere tollsatser på biler som eksporteres til nettopp det landet.

Innenfor flyindustrien er diskontuerlig tilvirkning også vanlig, hvor forskjellige deler av flyet produseres på forskjellige fabrikker og senere transporteres til en fabrikk som setter delene sammen til et ferdig fly.

Fordelen med diskontuerlig tilvirkning kontra kontinuerlig tilvirkning er at en fordeler risikoen for feil på produksjonen over flere ledd. Slik feil kan være streik, produksjonsforstyrrelser (tap av strøm, uvær osv), transportkostnader, pris på råvarer, valutarisiko osv.

Kontinuerlig tilvirkning i motsetning, vil innebære at all produksjon skjer på en og samme fabrikk. Ta for eksempel en vanlig stol. Det ville være uhensiktsmessig å få levert stolsete fra en leverandør, stolbein fra en annen og rygg og armlene fra en tredje. Da er det enkelre å produsere alle delene på en og samme fabrikk, i en kjedeprosess.