Home » Regnskap » K » Kontantstrøm til eierne

Kontantstrøm til eierne

Kontantstrøm fra driften pluss låneopptak fratrukket renter etter skatt og avdrag.