Home » Regnskap » K » Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling

Oversikt som viser innbetalinger og utbetalinger og forklarer likviditetsendringer i perioden. Er en del av innholdet i et årsregnskap som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven.