Home » Regnskap » K » Kontantstrøm fra driften

Kontantstrøm fra driften

Prosjektets samlede innbetalinger fratrukket alle utbetalinger bortsett fra renter og avdrag. Kalles også totalkapitalstrøm.