Home » Regnskap » K » Kontantstrøm

Kontantstrøm

Inn- og utbetalinger knyttet til operasjonelle, investerings- eller finansielle aktiviteter. På engelsk referert til som cash flow.