Home » Regnskap » K » Kontantsalg

Kontantsalg

Sammenstilling av først en inntekt og deretter en innbetaling, med neglisjerbar forskjell i tid.