Home » Regnskap » K » Kontantresultat

Kontantresultat

Differansen mellom innbetalinger og utbetalinger i et nærmere angitt tidsrom.