Home » Regnskap » K » Kontantkurant

Kontantkurant

Løpende mellomregning mellom to forretningsdrivende, hvor de enkelte forretninger ikke blir avregnet hver for seg. Differansen mellom debet og kredit viser da alltid hvem som er debitor og respektiv kreditkor.