Home » Regnskap » K » Kontantkjøp

Kontantkjøp

Sammenstilling av først en utgift og deretter en utbetaling, med neglisjerbar forskjell i tid.