Home » Regnskap » K » Kontakthorisont

Kontakthorisont

Med kontakthorisont forstås hvor langt frem på distribusjonskjeden man selv vil gå i sin kontaktvirksomhet, f.eks. ved tilbuds- og informasjonsaktivitet. Se også markedshorisont.