Home » Regnskap » K » Konsument

Konsument

Endelig forbruker. Inndeles i privat og offentlig konsum.