Home » Regnskap » K » Konstant avskrivningsprosent

Konstant avskrivningsprosent

Avskrivning med fast prosentsats på resterende bokført verdi. (Geometrisk degressiv avskrivning).