Home » Regnskap » K » Konsolidert resultatkonto

Konsolidert resultatkonto

Resultatkonto for et konsern. Sammendrag av og basert på resultatkontoene for de enkelte foretak som hører til konsernet.