Home » Regnskap » K » Konsolidert balanse

Konsolidert balanse

Balansen for et konsern. Basert på sammendrag av balansene for de enkelte foretak som hører til konsernet.