Home » Regnskap » K » Konsolidert årsregnskap

Konsolidert årsregnskap

Årsregnskap for et konsern. Sammendrag av og basert på årsregnskapene for de enkelte foretak som hører til konsernet.