Home » Regnskap » K » Konsolidering

Konsolidering

Forsterkning av et selskaps økonomiske stilling. Kan skje ved at f.eks. kortsiktig gjeld erstattes med langsiktig gjeld, lån erstattes med egenkapital, frie fonds overføres til bundet egenkapital.