Home » Regnskap » K » prinsippanvendelse

prinsippanvendelse

Konsistent

Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. regnskapsloven § 4-4. Årsregnskap skal utarbeides etter ensartede prinsipp som skal anvendes konsistent over tid.