Home » Regnskap » K » Konsernregnskap

Konsernregnskap

Regnskap for et konsern. Ifølge lov om aksjeselskaper skal konserner under visse forutsetninger fremlegge konsernregnskap. Dette er begrenset til konsernbalanse, men ofte fremlegges også et resultatregnskap.