Home » Regnskap » K » Konsernbalanse

Konsernbalanse

Del av konsernavtalen. Konsernbalansen er basert på konsolidering av de enkelte konsernforetakenes balanse.