Home » Regnskap » K » Konsern

Konsern

Sammenslutning av forretning- eller industriforetak. Omfatter en rekke forskjellige sammenslutnings-former. Ligger nærmest opp til syndikat. Konsern foreligger når flere bedrifter er sammensluttet slik at bedriftene fortsetter å bestå som rettslige enheter, mens den finansielle ledelsen er overdratt et eget selskap som eier aksjer i de enkelte bedriftene (holdingsselskap).

Konsern foreligger også når et selskap (moderselskap) ved skjebesittelse kontrollerere ett eller flere andre selskaper (datterselskaper). I begge tilfeller foreligger en felles ledelse. Dessuten foreligger konsern når to selskaper ved ombytting av aksjer har aksjemajoriteten hos hverandre. Videre foreligger konsern når et selskap eier aksjemajoriteten i et annet selskap, og dette igjen eier aksjemajoriteten i et tredje selskap.

Nærmere forklart. Et datterselskap er innen selskapsretten et selskap som er stiftet, eid og/eller kontrollert av et annet selskap («morselskapet»). Morselskapet, eller holdingselskapet, eier en del av aksjekapitalen, normalt over 50 %, så holdingselskapet kan sikre en bestemmende innflytelse over datterselskapet. Selskapene kan, men trenger ikke, inngå i et konsern. Når et morselskap har flere datterselskaper, omtales disse innbyrdes som «søsterselskaper».

Et eksempel er det kjente morselskapet Tryg Forsikring. Under Tryg Forsikring finner man datterselskapet Enter Forsikring. Til tross for at de begge er innenfor forsikringsbransjen, har Enter Forsikring hovedsakelig fokus på, og har spesialisert seg på, bilforsikring. På denne måten kan man gjennom et datterselskap utvide sitt sortiment, men samtidig bevare sine gamle kunder.

Referanse: Wikipedia