Home » Regnskap » K » Konossement

Konossement

Fraktbrev ved forsendelse av varer til sjøs. Et konossement representerer varen(e). Den som rettmessig disponerer et konossement, disponerer også de varene som er oppført på konossementet. Konossementet utstedes av senderen av varene eller av skipets fører. Konossementet er et ordredokument.