Home » Regnskap » K » prissetting

prissetting

Konkurrentorientert

Bedriftens viktigste konkurrent er retningsgivende for prissettingen i bedriften.

Innen flybransen, vil konkurrentorientert prissetting alltid være den viktigste måten å fastsette prisen på.

Konkurrentorientert Kilde: Norwegian