Home » Regnskap » K » Konkurrenter

Konkurrenter

Bedrifter som tilbyr varer eller tjenester som kan brukes i stedet for dem man selv tilbyr, fortrinnsvis når de tilbys på samme marked som man selv tilbyr på.

Man kan skille mellom konkurrenter i snevrere og videre forstand. Førstnevnte er de som tilbyr samme type varer eller tjenester som man selv tilbyr. Sistnevnte er de som tilbyr andre typer varer eller tjenester, men som dekker de samme behov.