Home » Regnskap » K » Konkurranseprofil

Konkurranseprofil

Det "bilde" som omverden har av et foretak med hensyn til hva det tilbyr, til hvilke priser og øvrige ytelser. Foretakene bruker en eller annen kombinasjon av konkurransemidlene til å skape seg en så positiv konkurranseprofil som mulig. Ofte brukes imidlertid ett bestemt konkurransemiddel for om mulig å skille seg fra konkurrentetenkes på ett punkt. Konkurranseprofil er en del av foretakets "image". Med førstnevnte tenkes på foretaket som leverandør av produkter. Med sistnevnte tenkes på hele foretaket.