Home » Regnskap » K » Kommisjonær

Kommisjonær

Forretningsdrivende som i eget navn, men for andres regning, omsetter varer og mottar provisjon av omsetningsbeløpet.