Home » Regnskap » K » Kombinasjonskurve

Kombinasjonskurve

Kurve i et diagram hvor hvert punkt på kurven angir en mulig kombinasjon av to produksjonsfaktorer ved fremstilling av et produkt. Forutsetning: de to produksjonsfaktorene er ubegrenset delbare.