Home » Regnskap » K » Kollektivfullmakt

Kollektivfullmakt

Fullmakt som er gitt flere personer i fellesskap, slik at de bare binder fullmaktsgiveren sammen.