Home » Regnskap » K » Klassifikasjonsfond

Klassifikasjonsfond

Fond til dekning av reparasjonskostnader for skip etter kontroll med at skipet tilfredstiller klassifikasjonsbestemmelsene. Kontrollen skjer hvert fjerde år, og det ansees for riktig å fordele slike reparasjonskostnader over fire år. Man dekker da kostnadene fra dette fondet.