Home » Regnskap » K » Kjøp

Kjøp

Kontrakt som går ut på at en part (selgeren) forplikter seg til å overdra ting eller rettigheter til en annen part (kjøperen) mot vederlag i penger. Rettsforholdene er regulert ved lov.