Home » Regnskap » K » Kjedetyper

Kjedetyper

Enkle samarbeidsgrupper, innkjøpsforeninger, frivillige kjeder (grossist- eller detalistorganisert), sentraleide og sentralledede filialforetak.