Home » Regnskap » K » Kjedeforretninger

Kjedeforretninger

Noenlunde enartede forretninger som samarbeider i en fellesorganisasjon for innkjøp og fordeling av varer. Dannes av enkelte selvstendige forretninger som går sammen om å opprette et sentralorgan for innkjøp, eller ved at en forretning oppretter mer eller mindre selvstendige filialer og virker som sentralorgan for disse.