Home » Regnskap » K » Kassakreditt

Kassakreditt

Overtrekke driftskonto med et visst beløp (limit). En driftskreditt i en bank der det avtales en øvre grense (limit) for hvor mye en bedrift eller person kan låne. Det betales en provisjon av denne øvre grensen og renter av det beløpet som til enhver tid er trukket på kontoen.