Home » Regnskap » K » Kapitalverdimodellen

Kapitalverdimodellen

Viser hvordan prosjektets kapitalkostnad bestemmes av dets risiko. Forkortet navn på modellen er KVM; CAPM på engelsk.