Home » Regnskap » K » Kapitalverdibetraktning

Kapitalverdibetraktning

De totale nettoinnbetalingene ved en investering kapitalisert/ neddiskontert til dags dato.