Home » Regnskap » K » Kapitalverdi

Kapitalverdi

Nåverdi av neddiskontert fremtidig inntekt.